KamvPraze.cz
A MANO - Chráněná dílna

Dopad koronaviru na naše kurzy

Vážení klienti,

koronavir zasáhl do života všech zemí na světě, do života každého z nás. A to nejen každého jako fyzické osoby, ale i každého jako firmy, školy, vzdělávacích i kulturních zařízení, úřadů. Někdo v této době trpí tím, že nemůže vůbec nic, sedí doma a čeká, jaká další rozhodnutí budou přijata a jak se bude celá situace vyvíjet, na jiné naopak klade tato doba mimořádné nároky a vyžaduje od nich hodně obětavosti.

Jako národ jsme se opět projevili jedinečně a výjimečně a heslo JSME V TOM SPOLU, zcela zřejmě vyjadřuje pocity většiny z nás. Šijeme roušky, bez výjimky je nosíme, nescházíme se, desinfikujeme co se dá….. a přitom se nám stýská po těch, které milujeme, ale z ohleduplnosti jsme je dlouho neviděli, schází nám objetí, přivinutí, scházím nám jistoty, schází nám někdy hodně i peníze, trpíme depresemi, hledáme nové a nové směry a cesty v životě.

Asi už opravdu život po koronaviru nikdy nebude takový, jaký byl kdysi. (bude-li někdy nějako PO..)

A v tomhle všem se ocitla i naše firma, naše Kákáčko, jak KK Serafinu někdy důvěrně my i někteří z vás, říkáme. Naplánované kurzy byly zrušeny, dokonce kurz, který již běžel, byl přerušen uprostřed dne.

Nic nefunguje, pro vás zajišťujeme pouze e-shop, abyste alespoň doma mohly tvořit nebo hledat to nové, zajímavé, odlišné od běžných starostí.

Samozřejmě, vy se nás občas ptáte: „A co bude dál?“ „Vrátíte nám peníze zaplacené za neuskutečněné kurzy?“ „Budou vyhlášeny nové termíny?“

Všechny tyto otázky jsou pochopitelné a zcela logické. Když se ale pak v klidu zamyslíte, tak KK nespadá do režimu velkých kulturních akcí, které určitě letošní léto neproběhnou, není ani hotelem či cestovkou, není kadeřnictvím. Pro všechny tyto se zatím průběžně řešení hledá, školská a mimoškolská zařízení zatím zůstávají v rozhodnutí stranou. Víte asi, že nástup dětí do školy byl již několikrát změněn, jak proběhnou maturity je zřejmé také jen rámcově, jak budou učit vysoké školy či bude probíhat klasifikace, to všechno je stále v mlze a bude samozřejmě šité horkou jehlou.

Co ale po včerejším rozhodnutí sněmovny z 28. dubna 2020 víme všichni je to, že krizový stav se prodlužuje do 17. května 2020, ovšem vláda se nevzdává a hledá cesty, jak stop dát až 25. květnem.

A co z toho vyplývá pro nás?

1) Do skončení restriktivních opatření nemůže KK Serafin učinit ŽÁDNÉ rozhodnutí, jak bude postupovat dál.

2) Poté, co bude nastaven režim, jak je možné realizovat vzdělávací kurzy, je vedení společnosti i všichni lektoři připraveni ve velmi krátkém čase VYPSAT maximálně možný počet kurzů, aby se mohli přihlásit nejen noví zájemci, ale především byli uspokojeni všichni z vás, kteří jste nemohli svůj kurz realizovat z důvodů opatření vlády.

3) Společnost KK Serafin v co nejkratší době, na základě průběžně zjišťovaných dopadů, sumarizuje škody, které jí opatření vlády přinesla a uplatní škodu podle zákona 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem na státu. Do skončení tohoto řízení NEBUDE společnost vracet zaplacené kurzovné těm z vás, kteří nebudou mít zájem o náhradní termín. Společnost vám zatím vystaví doklad o uznání vaší pohledávky.

4) Ceny za nově vypsané kurzy budou muset reagovat na případná opatření státu – lze očekávat požadavek na zvýšení hygienických opatření během kurzy, vybavení kurzu desinfekčními prostředky, snížení počtu kurzistů atd. Pro ty, jejichž kurzy se nemohly uskutečnit a vyberou si náhradní termín, NEBUDOU tyto vlivy započítány.

Vážení klienti, pevně věříme, že to všechno, co bylo řečeno shora, je jen doba přechodná a že se všechno vrátí k normálu a znovu si budete užívat svých výtvorů, svých pokroků, svých chvil uspokojení na vašimi výtvory, svého úniku do světa tvoření, snění a nadšení, daleko od starostí všedních dní. A my si tohle znovu a znovu budeme moc rády prožívat s vámi.

Jarka Pavlová a Mirka Indráčková