KamvPraze.cz
A MANO - Chráněná dílna

Kurzy kreslení pro pedagogy

Vzrůstající zájem pedagogů o volnočasové aktivity a jejich chuť přiblížit se svým žákům nás přivedla k myšlence připravit právě pro ně speciální kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou pro pedagogy.

Pokud snad i vy patříte mezi vyučující výtvarné výchovy, pracujete v mateřské škole, staráte se o děti v družině či při mimoškolních aktivitách a ptáte se, proč by vás měl takový kurz zajímat, pokusíme se vám odpovědět na všechny případné otázky.

Předně je třeba si přiznat, že tradiční hodiny výuky výtvarné výchovy vypadají mnohdy nepřitažlivě – pro žáky i vás, učitele. Zatímco první se při nich nudí, vy stále přemýšlíte, jak děti i dospívající přesvědčit, že kreslení, tvořivost a umění jsou atributy patřící do života každého člověka… Kreslení pravou mozkovou hemisférou má nikdy nekončící potenciál vtáhnout žáky a konec konců i vás, pedagogy, do vzrušujícího světa kreslení už během pár hodin!

Více už vám prozradí zakladatelka Vzdělávací instituce Serafin® Jaroslava Pavlová.Jaroslava Pavlová

• Jak si lze vysvětlit, že kreslení pravou mozkovou hemisférou je pro žáky přitažlivější?

„Zatímco klasické pedagogické přístupy nabízejí pedagogům i dětem standardní studium výtvarných technik prostřednictvím postupů, jejichž zvládnutí často bezpodmínečně vyžaduje talent, kreslení pravou mozkovou hemisférou s talentem vůbec nepočítá. V jeho případě jsou si všichni vlastně rovni: ti nadaní i nenadaní se učí naprosto nové technice, která ovšem na rozdíl od jiných také u všech zafunguje! Je to o hravosti, uvědomění si faktu, že i ten „nejhorší“ kreslíř se může stát za pár hodin kreslířem vynikajícím.“

• V čem je hlavní kouzlo kreslení pravou mozkovou hemisférou?

„Myslím si, že především v uvolnění, které do výuky vnese, a odhalení schopnosti kreslit, kterou v sobě má naprosto každý! Je vhodné pro malé děti (pro něž je tvořivost ještě přirozenou součástí života), stejně tak dospívající, kteří nechávají stále větší prostor levé neboli logicky přemýšlející mozkové hemisféře. A pedagogům může jejich práci opravdu výrazně ulehčit, jak ukazují naše dlouholeté zkušenosti. Mimoto je tu ještě neoddiskutovatelné plus faktu, že při kurzu necháváme v duchu Montessori pedagogiky pedagogy pracovat s vlastním zážitkem, který pak velmi snadno předávají dál. Není to o žádném nezáživném školení ani o hodinách nekonečných přednášek. Chceme, aby pedagogové na vlastní kůži zažili, jak kreslení může být uvolněné, příjemné, bez stresu a zábavné.“

• Můžete uvést ještě nějaké další výhody?

„Kreslení pravou mozkovou hemisférou jich pedagogům přinese celou řadu: ukáže jim, jak rychle vtáhnout studenty do výuky, nabídne jim možnost, jak je stejně tak rychle naučit na velmi dobré úrovni kreslit."

• Jaká bude konkrétní nabídka kurzů pro pedagogy?

„Stejně jako v případě klasických kurzů začínáme s prvním stupněm kresby pravou mozkovou hemisférou, tedy s kurzem Tužka. Na něj pak bude navazovat druhý stupeň, který v případě kurzů kreslení pro pedagogy bude zahrnovat kreslení Pastelkami, Pastely a Reálnou kresbu.“

• A na závěr ještě prozraďte: kde všude kurzy pro pedagogy nabídnete?

„Naší mateřskou „základnou“ zůstává i nadále Praha, ale samozřejmě se nebráníme možnosti uspořádat také mimopražské kurzy. Vše záleží na objednávce jednotlivých škol.“


.