Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny společnosti JM Serafin, s.r.o.

1. Přihláška

Každý klient společnosti JM Serafin s.r.o. je povinen vyplnit před kurzem řádnou elektronickou přihlášku. V případě přihlášení více osob, vyplní klient přihlášku za každou osobu zvlášť. Po jejím zaregistrování mu bude ze strany společnosti JM Serafin s.r.o. zaslán e-mail potvrzující přijetí přihlášky a zahrnující také informace o tom, jak postupovat při uhrazení stanovené platby.

2. Platba

Poté, co bude stanovená platba převedena na účet společnosti JM Serafin s.r.o., bude klientovi jeho místo na zvoleném kurzu s konečnou platností zarezervováno. Pokud platba nebude na účet společnosti JM Serafin s.r.o. připsaná do 7 dnů od zaslání e-mailu s příslušnými informacemi a klient nezareaguje ani na druhou e-mailovou výzvu k uhrazení platby, bude jeho místo obsazeno náhradníkem. Zpětné informace o přijetí platby, pokud je platba provedena převodem na účet, jsou poskytovány automaticky na emailovou adresu.

3. Informace před kurzem

Veškeré informace o kurzu klient získá na webových stránkách společnosti JM Serafin s.r.o. a také v posledním e-mailu, který obdrží nejpozději tři dny před zahájením zvoleného kurzu. Pro jakékoliv doplňující informace jsou k dispozici telefonní čísla pod odkazem Kontakty na www.konecnekreslim.cz.

Upozornění: Na kurz je nutné dostavit se včas. Po více než 15 min zpoždění není možné časovou prodlevu sladit s výukou a lektor je oprávněn klienta do kurzu nezařadit. V případě zpoždění doporučujeme toto dát vědět lektorovi a domluvit se s ním, zda je ještě možné se na kurz dostavit.

4. Další možné úhrady kurzovného

Další možný způsob úhrady kurzovného je úhrada poukázkami Sodexho, Chèque Déjeuner a Edenred. Jednotlivé typy poukázek, kterými lze hradit veškeré kurzy společnosti JM Serafin s. r. o. najdete na webových stránkách. Poukázkami lze hradit celou částku kurzovného nebo pouze poměrnou část a zbytek doplatit na účet společnosti JM Serafin s. r. o. Do poznámky v přihlášce uveďte požadavek na platbu poukázkami, jejich název a v jaké hodnotě. Poukázky lze zaslat poštou jako ceninu na adresu společnosti, K Dolům 10, Praha 4, 143 00 osobně je předat tamtéž.

Způsob převzetí poukázek si předem domluvte na info@kkserafin.cz nebo
na tel.: 720 555 852.


Pokud si organizace (zejména letních pobytových kurzů) vyžaduje zálohovou platbu, klient je o této skutečnosti informován v přihlášce na daný termín, v potvrzovacím emailu přihlášení, kde má jasné informace o způsobu úhrady zálohové platby a na doplatek kurzovného je včas upozorněn.

5. Odhlášení z kurzu a storno

Pokud se klient bude chtít po zaplacení kurzovného z vybraného kurzu odhlásit:
- a přesunout přihlášku na jiný termín kurzu, učiní tak přes email info@kkserafin.cz  a to nejpozději do 10-ti dnů od původního termínu
- a zaplaceného kurzu se nezúčastní, propadá tak storno poplatek ve výši 100% ceny kurzovného firmě JM Serafin, s. r. o.
-méně než 7 dní před konáním kurzu nelze již místo uvolnit a podstoupit místo náhradníkům. V tomto případě je storno poplatek 100 %
- z vážných důvodů je možné termín změnit i později a platbu převést na jiný termín a to pouze a jedině po tel. domluvě s administrativním oddělením (viz. Kontakty).
- termín a platbu lze převést pouze jednou.

Upozornění: Na pobytové kurzy je záloha ve výši rezervačního poplatku na místo v kurzu a případnou rezervaci ubytování, pokud je součástí organizace kurzu.  Za zrušení účasti ze strany klienta, který čerpal zvýhodněné ceny v prodejních akcích  pobytového kurzu, si společnost účtuje 100% storno této zálohy. V opačném případě, pokud se přihlásil za cenu obvyklou a požaduje odhlášení, se storno účtuje v době méně jak 30 dní od konání pobytového kurzu.

POZOR: Od 1.10. 2022  až do odvolání je záloha na pobytové kurzy stanovena na 1000 Kč. Tato záloha je v případě odhlášení  nevratná. S ohledem na pandemickou situaci ve společnosti, nepředvídatelné události,  vyšší moc a další důvody  spojené s opatřeními vyhlášené státem. Vyjímky nejsou stanoveny. V případě, že se kurz  nebude konat z důvodů zrušení pro malý počet účastníků, tedy bez omezení ze strany nařízení státu, záloha bude převedena na nový termín.

6. Umístění náhradníka

V případě, že si klient účast na kurzu rozmyslel a ani po zaplacení kurzovného se kurzu nezúčastní, má možnost za sebe najít náhradu. O této skutečnosti je nutné nás informovat na tel. 720 555 852.

Upozornění: Pokud nastane jiná, zde neuvedená situace, kontaktuje klient ve vlastním zájmu telefonicky společnost  (viz Kontakty na www.konecnekreslim.cz).

7. Dárkové poukazy

Dárkový poukaz zaregistrujte  na webové stránce ZDE. Pokus si kupující neví rady jak vyplnit
může nás kontaktovat na info@kkserafin.cz nebo tel.: 720 555 852. Minimální hodnota dárkového poukazu je 500 Kč. v případě zvolení Univerzálního typu poukazu.

Upozornění: V případě nevhodně zvoleného dárku činí storno poplatek 500 Kč.

Dárkový poukaz zakoupený za účelem účasti na kurzu nelze čerpat za zboží v elektronickém a kamenném obchodě společnosti KK Serafin, s. r. o., konkrétně www.serafinshop.cz

PLATNOST DÁRKOVÉHO POUKAZU JE PEVNĚ STANOVENA NA  REGISTRACI DO KURZU PO DOBU ŠESTI MĚSÍCŮ OD VYSTAVENÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU A NELZE DOBU PLATNOSTI DÁLE PRODLOUŽIT. V PŘÍPADĚ NEVYČERPANÉHO DÁRKOVÉHO POUKAZU BĚHEM TÉTO DOBY PROPADÁ V CELKOVÉ HODNOTĚ.

8. Výjimečná ustanovení a pandemická situace

a. Lektor má právo vyloučit z kurzu účastníka, který přijde pod vlivem alkoholu či omamných látek i v případě nestandardního chování klienta.

b. Stejně tak není povinen akceptovat na kurzu pro dospělé  účast dětí mladší 13 let, kteří nejsou účastníci kurzu. Kurzů se mohou zúčastnit děti od 13 do 15 let v doprovodu dospělé osoby, která bude taktéž účastníkem kurzu. (jiná varianta možná pouze po domluvě)

c. Doprovod účastníka kurzu se nemůže během kurzu zdržovat v prostorách učeben.

d. V případě nedostatečné obsazenosti kurzu si společnost JM Serafin s.r.o. vymezuje právo kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši.

e. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem společnosti JM Serafin s.r.o. a nemohou být použity bez předchozího povolení společnosti. Fotografie a nahrávky na kurzu Zpěvu jsou pořizovány na základě souhlasu účastníka kurzu a budou zpracovávány a uchovávány dle  nařízení EU v rámci GDPR.

Termíny kurzů, které měly být uskutečněny během lockdownu budou postupně nahrazovány novými termíny. Účastníci kurzů budou obesláni emailem o nových termínech a podmínkách přehlášení.  Společnost JM Serafin s.r.o stanoví datum do kterého je možné přehlášení na nový termín. Po tomto datu již JM Serafin s.r.o. nemůže garantovat volná místa a adekvátní náhradu. Zaplacené kurzovné se čerpá umožněním náhrady, nikoli vracením finančních prostředků.

Dárkové poukazy jsou prodlouženy o dobu trvajícícho lockdownu. Společnost JM Serafin s.r.o. rovněž oznámí přes emailovou komunikaci nebo na dotaz  do kdy je nutné zaregistrovat termíny kurzů a čerpat prodloužené Dárkové poukazy. Po stanoveném datu již nebude možné DP prodlužovat.

9. Seznámení s obchodními podmínkami společnosti JM Serafin, s.r.o.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře vyjadřujete souhlas, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami společnosti JM Serafin s.r.o. a dále vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů vyplývající z  nařízení EU v rámci GDPR.(viz ochrana osobních údajů)

10. Upozornění

Kurzy pořádané společností JM Serafin s. r. o. jsou koncipovány na základě stanovené osnovy, pracovních postupů a dílčích cvičení, které jsou součástí know-how společnosti JM Serafin s.r.o. Pořizování audio a video nahrávek během kurzu není dovoleno. Kurz slouží výhradně jako součást osobního rozvoje klienta, není možné, aby klient informace zde dosažené a v této podobě užil nebo předal třetí osobě za účelem komerčního šíření.

Společnost KK Serafin s. r. o. je evidována v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce oprávněný shromažďovat osobní data pod registračním číslem 00038908. Tímto splnila zákonnou povinnost ke shromažďování osobních údajů v rozsahu, v jakém jej provádí. Vámi sdělené údaje jsou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. 4. 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

  KK Serafin, s.r.o  IČ: 284 08 217 se sídlem K Dolům 937/10, Praha 4, Modřany, 143 00
  dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  K Dolům 937/10, Praha 4, Modřany, 143 00
  info@seznam.cz, 720 555 852
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.  Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  IT firma dodávající své služby správci na základě Zpracovatelské smlouvy, účetní firma dodávající své služby správci na základě Zpracovatelské smlouvy a lektoři dodávající své vyučovací služby na základě Zpracovatelské smlouvy a službu dodávající marketingoví poradci vázaní Zpracovatelskou smlouvou. Dodavatelé služeb správci  se  řídí i vnitřní směrnicí společnosti o ochraně osobních údajů.
 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.