Kurzy

Rodinné konstelace

Co jsou rodinné konstelace?

Odborně řečeno jsou rodinné nebo také systemické konstelace poradenská metoda, používaná v oblasti osobního rozvoje nebo terapie. Konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké tuto metodu osobního rozvoje popsat.

Nicméně se o to pokusíme: Všichni jsme členové nějakých systémů – rodiny, ať již původní, do které jsme se narodili nebo nové, kterou jsme vytvořili. Jsme součástí kolektivu na pracovišti, ve firmě.

V systemických konstelacích můžeme nahlédnout „na neviděné“.

Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na rodinný systém jako celek, nic neexistuje ojediněle.

Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá.

Konstelace jsou vhodné tehdy, když se v životě opakovaně děje něco, co neumíme uchopit, přetvořit, změnit… Něco s čím si nevíme rady. Postavením systému v němž se situace vyjeví, můžeme uvidět to, co běžným zrakem nevidíme. Někomu již tato část může pomoci, protože jestliže cokoli potlačujeme nebo nechceme přijmout, stojí nás to mnoho energie a z dlouhodobého hlediska nám nedovoluje plné prožívání našeho života. V konstelacích je možné toto uvidět, pochopit, poděkovat a propustit.

Lektor konstelace nezasahuje svými představami aktivně do toho, co systém ukazuje. Jeho práce spočívá v nabízení alternativ systému. Systém klienta pak určuje, co je pro něj nejpřijatelnější možnost.

Autorem této metody je Bert Hellinger (zakladatel metody a veliký filosof).

Co můžeme rodinnými konstelacemi řešit?

• Problémy s otcem, matkou dětmi
• Problémy mezi sourozenci
• Neschopnost se vymanit z pout rodiny
• Nevěra a žárlivost
• Neschopnost najít partnera
• Hádky s partnerem/partnerkou
• Stále stejný typ partnera/partnerky
• Problémy s kolegy / kolegyněmi …a mnoho dalších vztahových problémů.

Důležité informace:

Rodinné konstelace nenahrazují kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc, je-li tato nutná.

Šárka Krausová, průvodkyně konstelacemi

Asi si říkáte, že není třeba představovat Šárku Krausovou, vždyť ji všichni znáte jako lektorku kurzů kresby a malby.

Možná je tedy načase představit ji i jako ženu, která se se přes 20 let věnuje ve svém soukromí sebevzdělávání na seminářích celostního rozvoje. Ať už se jedná např. o semináře a praktikování Reiki, Shamballa, v současné době studium čínské medicíny apod..

Nejvíce se ale věnuje právě rodinným konstelacím. Jako mnohaletá účastnice těchto seminářů v sobě objevila touhu věnovat se i práci konstelářky. Absolvovala výcvik u pana Jana Bílého, známého propagátora, mezinárodního facilitátora systemických konstelací, autora mnoha článků a knih o konstelacích a také zakladatele ČASK.

Jak říká Šárka: "Fascinuje mě práce se systémem, jako takovým. Ať už se jedná o systém rodinný nebo pracovní vždy nás to v konstelaci vede k sobě samým, k rodičům a prarodičům. Konstelace je divadelní hra, kterou si (ne)píšeme sami"

Zvu vás na toto fascinující představení, do bezpečného prostoru, kde vše zústane jen mezi námi.

Cena: 4200 Kč

Na tento kurz můžete uplatnit poukázky Sodexo, Chèque Déjeuner a Edenred. Při platbě poukázkami uveďte tuto skutečnost v elektronické přihlášce do kolonky „poznámka“.

Termíny: Rodinné konstelace

Bohužel, zatím nejsou naplánované žádné termíny.
Zaregistrujte svůj e-mail k automatickému zasílání informací o nových termínech. V momentě vypsání termínu bude okamžitě odesláno upozornění na zadaný e-mail.