Kurzy

Ženské archetypy v malbě tvůrčí proces s malbou obrazu

Tvůrčí setkání s hlubokou ženskou moudrostí v nás

Pojďme se potkat v jedinečném kurzu, v němž spojíme touhu poznávat sebe sama a svoje napojení na životodárný mýtický proud s touhou po vlastním autentickém výtvarném vyjádření.

Život je hrou protikladů mužského a ženského principu a archetypy jsou základem lidské zkušenosti v tomto světě, který je společný nám všem. Pojďme spolu prozkoumat jejich ženské podoby z různých pohledů – jak o nich pojednávají mýty a pohádky, či jak se na ně díval C. G. Jung. Jak skrze ně žijeme, jak se objevují v našich představách či snech a čím nám mohou posloužit v našem rozvoji a v naší sebepéči.

Zároveň si pojďme dopřát tvůrčí svobodu, užít si svoji kreativitu, a vytvořit si takové dílo, jaké si právě přejeme. Vyzkoušet si techniky, které máme již dlouho chuť si vyzkoušet, anebo třeba i objevit nové postupy, jaké nás dosud ani nenapadly.

Pojďme se spojit s moudrou průvodkyní v každé z nás a nechat se vést v tvůrčím procesu. Je léčivé vyzkoušet si proces tvůrčího hledání a nalézání, poddat se momentům překvapení a dětského údivu či uspokojení ze vznikajícího díla. Tvůrčí proces je v mnohém paralela života, a pokud si ho vychutnáme, přenese se něco z nadšení a živosti, které jej provázejí, do našich každodenních životů.

Proč zrovna Ženské archetypy?

Možná některé z nás dnes hodně slyšíme, že je v našem světě potřeba posílit ženskou energii, zejména z tzv. ezoterické scény. Ať již k této otázce přistupujeme z jakéhokoli úhlu, lze si při vnímavějším pohledu všimnout, že svět, ve kterém žijeme, je stále ještě ve větší míře řízen s převahou mužského principu. Proto je hojivé na chvíli si vytvořit oázu plynutí v ženském principu, kde si připomeneme, co nám ženám dává sílu – jaké kvality, hodnoty, pocity a prožitky, a to vše, nebo jen nějakou část, se pokusit zhmotnit ve vlastním jedinečném autentickém výtvarném díle.

Lektorka vás bude v průběhu kurzu provázet při hledání vlastního autentického výtvarného vyjádření a při tvorbě samotné vám bude oporou skrze individuální výtvarné vedení. Účelem není zvyšovat nároky na sebe, ale naopak se osvobodit a posílit vlastní jedinečný výtvarný projev.

Obraz, který si odnesete, se vám může stát léčivým nebo posilujícím obrazem, anebo prostě odrazovým můstkem k dalšímu nespoutanému objevování vlastní neopakovatelné výtvarné cesty.

Kurz je určen jak ženám s výtvarnou zkušeností, tak těm, které s výtvarnou tvorbou teprve začínají. Budete pracovat každá s technikou, kterou si zvolíte – je možné pracovat olejem, akrylem, kombinací obojího, akvarelem, zapojit koláž či kresbu různými prostředky. Výtvarný materiál je k zakoupení na místě.

Jednotlivá setkání

1. Naladění. Ženství a já. Základní ženské archetypy.

Uvedení do tématu. Jak ženství vnímáme my?

Ženské archetypy v mýtech a pohádkách. Základní ženské archetypy dle C. G. Junga.

„Rozcvička“ v uvolněné malbě – začínáme sbírat inspiraci.

2. Hlubší ponor do vlastního prožívání ženství a ženských archetypů

Každá jsme jedinečná – kolik žen, tolik ztělesnění archetypů. V čem jsem silná, v čem jsem zranitelná? Hledání toho, co mne aktuálně přitahuje. Nápady, náčrty, skici a záměr pro hlavní obraz.

3. Vynoření tématu pro hlavní obraz

Setkání s vnitřní průvodkyní. Příprava pro práci na hlavním obrazu – konzultace záměru, techniky, materiálu, příprava skic, náčrtů, výstřižků apod.

4. – 6. Práce na hlavním díle – vlastním originálním vyjádření vnitřního ženství

Úvodní naladění. Práce na vlastním výtvoru s individuální podporou lektorky.

6. Uzavření – slavnostní sdílení (výstava) obrazů Poslední hodinu posledního setkání věnujeme vzájemnému představení svých obrazů, uctíme jednotlivé ztvárněné archetypy a jejich tvůrkyně a vychutnáme si tu neopakovatelnou energii a atmosféru.

POZOR: NAVÍC - Pracovní sešit v pdf

- můžete se díky němu k procesu kdykoli vrátit a projít jej celý znovu. Pro každé životní období je pro nás důležitý a podpůrný jiný archetyp, jiná symbolika, a tak si za čas můžete vytvořit obraz, který bude vyjadřovat to, co budete potřebovat právě pro dané období.

Pracovat budeme na plátno. Potřebné pomůcky po přihlášení do emailu.

Kurzem provází Bc. Silvie Novotná

Silvie se věnuje práci s lidmi od roku 2006, a to zejména poradenství, provázení náročnými životními obdobími, krizové intervenci a lektorování. Zároveň se vždy věnovala vlastní autorské výtvarné tvorbě a umění je tak nedílnou součástí jejího života, stejně jako terapie. V arteterapii se tato dvě její životní poslání spojují do nové, smysluplné tvůrčí cesty.

Má výcvik ve skupinové psychoterapii, v krizové intervenci, kurz arteterapie, a v současné době dokončuje vysokoškolské studium arteterapie na Jihočeské Univerzitě.


Cena: 4 000 Kč

Na tento kurz můžete uplatnit poukázky Sodexo, Chèque Déjeuner a Edenred. Při platbě poukázkami uveďte tuto skutečnost v elektronické přihlášce do kolonky „poznámka“.

Termíny: Ženské archetypy v malbě

Bohužel, zatím nejsou naplánované žádné termíny.
Zaregistrujte svůj e-mail k automatickému zasílání informací o nových termínech. V momentě vypsání termínu bude okamžitě odesláno upozornění na zadaný e-mail.